شناسایی عوامل مؤثر در بروز و گسترش قاچاق سلاح و مهمات به‌منظور ارائه راهکارهای مناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

قاچاق سلاح و مهمات به‌عنوان یکی از جرائم سازمان‌یافته و یکی از مهم‌ترین معضلات ضد امنیتی جهان امروز محسوب می‌شود. علل و عوامل مختلفی در شکل‌گیری این معضل دخالت دارند که هدف این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر در بروز و گسترش آن به‌منظور ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با آن است. این پژوهش ازنظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت به روش تحلیلی و توصیفی و مطالعات کتابخانه‌ای نوشته شده است که پس از بررسی با مراجعه به منابع داخلی و خارجی اعم از مکتوب و الکترونیکی به بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز و گسترش قاچاق سلاح و مهمات پرداخته است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می‌دهد که پدیده قاچاق سلاح و مهمات در داخل جامعه تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، امنیتی- انتظامی، اجتماعی - فرهنگی، قضایی- حقوقی و بین بخشی شکل گرفته و قاچاق سلاح و مهمات، یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال خشن‌ترین جرائمی است که با هدف ارتکاب اعمال غیرقانونی صورت می‌گیرد و دامن‌گیر بسیاری از کشورهای جهان است. به‌موازات بروز و گسترش قاچاق سلاح و مهمات، برای مقابله با این پدیده شوم، شناسایی علل و عوامل مؤثر در بروز و گسترش این معضل و ارائه راهکارهای اثربخش می‌تواند به رفع این علل و عوامل و کاهش این پدیده کمک کند و درنهایت با انجام اقدامات تکمیلی بازدارنده و تدوین قوانین کارآمد و مبارزه کیفری می‌توان به این پدیده شوم در سطح جامعه پایان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Effective Factors of Arms and Ammunition Smuggling in order to Provide Appropriate Solutions

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Yavari
  • Gholamreza Cholaki
  • Mehdi Rasooli
  • Isa Roshanghalb
چکیده [English]

Smuggling of weapons and ammunition is considered as one of the organized crimes and one of the most important anti-security problems in the world today. Various causes and factors are involved in the formation of this problem. The purpose of this study is to identify the effective factors in its occurrence and spread in order to provide appropriate solutions to deal with it. This applied research follows analytical and descriptive methods through identifying national and international sources to find effective factors of weapons and ammunition smuggling. The results of this study show that the phenomenon of arms and ammunition smuggling within society has been formed under the influence of various economic, security-disciplinary, socio-cultural, judicial-legal and inter-sectoral factors; and that arms and ammunition smuggling is one of the most complex and violent crime with the aim of committing illegal acts which affects many countries of the world. In parallel with the occurrence and spread of arms and ammunition smuggling, to deal with this ominous phenomenon, identifying the causes and factors affecting the occurrence and spread of this problem and providing effective solutions can help eliminate these causes and factors and reduce this phenomenon. Finally, deterrence and the development of effective laws and criminal struggle can put an end to this ominous phenomenon at the community level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime
  • smuggling
  • Weapons
  • arms smuggling
  • smuggling factors

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی