آسیب‌شناسی تهدیدات حضور اتباع خارجی غیرمجاز و ارائه راهکار کاهش آسیب‌ها و تهدیدات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

حضور اتباع بیگانه یک پدیده اجتماعی دارای پیامدها و تهدیداتی در ابعاد مختلف می‌باشد. بیشتر اتباع بیگانه در کشور از اتباع کشور افغانستان می‌باشند که به دلیل قرابت فرهنگی، زبانی، وجود امنیت، بازار کار و ... به کشور ایران مهاجرت نموده‌اند که عمده مشکل ایجادی این قبیل اتباع، ورود و اقامت غیرمجاز در کشور می‌باشد و تأثیر حضور آن‌ها از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی قابل بررسی است. با توجه به موضوع، هدف از این پژوهش شناخت آثار، پیامدها و تهدیدات حضور اتباع بیگانه بر کشور و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با این پدیده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و در زمره پژوهش‌های توصیفی– تحلیلی قرار دارد که با استفاده از اسناد و مدارک موجود (منابع دست‌اول و دست‌دوم) به روش مروری اقدام به گردآوری اطلاعات و تشریح و تبیین مفاهیم، اصول و راهبردها در عرصه آسیب‌شناسی تهدیدات حضور اتباع خارجی غیرمجاز و تأثیرات آن بر حوزه‌های امنیت، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و بهداشت پرداخته و نتایج حاصل نشان می‌دهد؛ ضعف در قوانین موجود، نبود بودجه مناسب برای دستگیری و طرد اتباع خارجی غیرمجاز، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر، وجود خلأهای مرزی و برخوردهای سلیقه‌ای موجب استمرار حضور اتباع خارجی غیرمجاز گشته و به‌تبع آن، جامعه دچار پیامدهای منفی حضور آنان شده است که برخورد قانونی (دستگیری و اخراج) اتباع خارجی غیرمجاز و بالا بردن هزینه جرم، ازجمله ابزارهای هستند که می‌تواند باعث ریشه‌کن شدن پدیده غیرمجازین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of the Presence of Illegal Foreign Nationals' Threats and Providing a Solution for Reducing such Threats

نویسندگان [English]

  • Mostafa Pirai
  • Ruhollah Lotfi
چکیده [English]

The presence of foreign nationals is a social phenomenon with consequences and threats from various perspectives. Most of the foreign nationals in the country are Afghan nationals who have immigrated to Iran due to cultural, linguistic, security, labor market, etc. The main problem of such nationals is their illegal entry and residence in the country and their impact of presence could be examined from different social, economic, cultural, and political as well as security perspectives. According to the subject, the purpose of this study is to identify the effects, consequences and threats of the presence of foreign nationals on the country and provide appropriate solutions to deal with this phenomenon. The present applied study is a descriptive-analytical research which reviews existing documents (primary and secondary sources) to explain the concepts, principles and strategies in the field of pathology of presence threats of illegal foreign nationals and their presence effects on security, economy, society, culture and health dimensions of Iran. The results show that weaknesses in the existing laws, lack of adequate budget for arresting and expelling illegal foreign nationals, multiplicity of decision-making bodies, border gaps, and prejudices have led to the continued presence of illegal foreign nationals and, consequently, society has suffered the negative consequences of their presence. And expulsion of illegal aliens and increase the cost of committing such a crime are among the tools that can eradicate the phenomenon of illegal immigrants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign nationals
  • Illegal Foreigners
  • immigration
  • Pathology
  • Threat
  • social security

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی