دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، زمستان 1397، صفحه 1-147 
6. علل گرایش جوانان کُرد به گروهک تروریستی پژاک و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی استان کردستان

صفحه 125-148

بختیار دالوندفر؛ روح‌الله جعفری پور؛ حمیدرضا چاره؛ مهدی لاچینی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی